Juni 2020. Bert raakt aan de praat over Tiny Houses. Zijn enthousiasme groeit. Vele vragen volgen. Over de ervaring, de voor- en nadelen, over eenvoud. Vragen over regelgeving, over hoe Belgen allemaal op elkaar gepakt zijn.

Een fijne kans om duurzaam te ondernemen… Wat als we mensen eenzelfde ervaring kunnen geven? In de natuur, geïnspireerd door eenvoud… jezelf ontmoeten.

De gesprekken stoppen niet meer. Vele ideeën komen bovendrijven. Bert gaat lange tijd in researchmodus. De goesting om Tiny Housing-ervaringen in België te delen is groot. Hij wil unieke ervaringen realiseren. Menselijk geluk en well-being staan centraal.

Na enkele maanden research volgt al snel de verlossende kreet: ‘Let’s do this’.

Tiny Wonder ziet het daglicht.

Wil je deel uit maken van het Tiny Wonder Team?
Contacteer ons op info@tinywonder.be

Meer weten over Tiny Wonder?
Volg de avonturen via Facebook, Instagram en via e-mail.

De eerste Tiny House van Tiny Wonder.